25/02/2018

سخن بزرگان_احمد دیدات

عکس نوشته_احمد دیدات
14/02/2018

سخن زیبای عمر بن خطال رضی الله عنه:

سخن بزرگان
14/02/2018

نظر احمد دیدات و نظر نیچه در مورد زن!!

نظر احمد دیدات در مورد زن و نظر نیچه در مورد زن!!
12/02/2018

تاثیر حجامت از نگاه حکیم بو علی سینا

تاثیر حجامت از نگاه حکیم بو علی سینا
11/02/2018

سخن بزرگان_ابن تيمية رحمه الله

کسی که در مورد دین بدون علم صحبت کند دروغگوست،واگرچه  قصد دروغ نکند.
10/02/2018

سخنان زیبا_دکتر الهی قمشه ای

**سخنان زیبا** دکتر الهی قمشه ای چه زیبا میگوید: وقتی دعا میکنی،  دعای تو از این جهان خارج میشود و […]