متن های زیبا

08/12/2018

زندگی حکایت قدیمی کوهستان است

زندگی حکایت قدیمی کوهستان است که هر چه را صدا کنیم همان را می شنویم پس به نیکی صدا کنیم تا نیک بشنویم
19/08/2018

عکس نوشته_مشکل امروزت،اونقدرها هم که فکر می کنی بزرگ نیست

مشکل امروزت،اونقدرها هم که فکر می کنی بزرگ نیست
18/08/2018

پندهای زندگی_نصیحت دکتر علی شریعتی

دکتر علی شریعتی بچه که بودم به مادرم گفتم،کمکم کن تا از درخت بالا بروم، گفت: از جایی که دیگری قرارت داده است پایین نمی آیی بلکه می افتی!
24/07/2018
انا الفاروق

متن زیبا_ کسانی که راه را آغاز می کنند اما در آغاز راه می میرند

سمیه .. یاسر .. مصعب .. انس بن نضر .. حمزه بن عبدالمطلب .. عبدالله بن جحش .. سعد بن ربیع .. عمرو بن جموح و... هیچکدام از آنها عزت و تمکین اسلام را ندیدند.. فتوحات امام عمر و پیروزی های خالد بن ولید را مشاهده نکردند.. و ندیدند که ربعی بن عامر چگونه با استعلاء و برتری ایمانی در بر
09/06/2018

سخن زیبا_هرزگی در لباس دیانت

هیچ چیز کثیف تر, از هرزگی در لباس دیانت نیست❌ و انسانیت تنها دینی است که باید قبل از هر مسلکی به آن پایبند باشیم
09/06/2018

سخن زیبا_ بارش باران

تنها... اندکی از انسان ها باران را احساس میکنند بقیه فقط خیس میشوند
15/05/2018

سخنان زیبا_انسان متمدن کیست؟

اگر فقط با هم عقیده های خود صحبت می کنید و فکر می کنید در حال تبادل اندیشه هستید و […]
07/05/2018

پندهای زندگی_سقراط می گوید:

سقراط می گوید: وقتی دیدید سایه انسان های کوچک در حال بلند شدن است... بدانید آفتاب سرزمین شما در حال غروب کردن است... سرزميني كه متفكرانش بيكار باشند و بیسوادانشان شاغل مشاورانش بيمار باشند، و وكلايش ساكت؛ جوانانش دل مرده باشند، و سالخوردگانش بلند پرواز: مردانش لحن زنانه داشته باشند، و زنانش ژست مردانه؛ اغنيايش دزدي كنند
04/05/2018

متن های زیبا_قضاوت زودهنگام

پسرکی دو سیب در دست داشت مادرش گفت: یکی از سیب هاتو به من میدی؟ پسرک یک گاز بر این سیب زد و گازی به آن سیب ! لبخند روی لبان مادر خشکید! سیمایش داد می زد که چقدر از پسرکش ناامید شده اما پسرک یکی از سیب های گاز زده را به طرف مادر گرفت و گفت: بیا مامان! این یکی ، شیرین تره!!!! مادر ، خشکش زد چه اندیشه ای با ذهن خود کرده بود..! هر قدر هم که با تجربه باشید قضاوت خود را به تأخیر بیاندازید و بگذارید طرف ، فرصتی برای توضیح داشته باشد
05/04/2018

متن زیبا_پندهای زندگی

ایستادن،اجبارکوه بود رفتن،سرنوشت آب افتادن،تقدیربرگ وصبر،پاداش آدمی.. پس بی هیچ چشم داشتی حراج محبت کنیم که همه مافقط خاطره ایم… […]