داستان ها و حکایات

05/01/2019

کوتاه ترین داستان غم انگیز

کوتاه ترین داستان یک بیت شعر سعدی است((شخصی همه شب بر سر بیمار گریست                                           چون صبح شد او بمُرد و بیمار بِزیست)) شعر سعدی...بیت های زیبا از سعدی
03/01/2019

سلسله های حکومتی ایران از آغاز تا عصر حاضر

لیست سلسله های حکومتی ایران از آغاز تا عصر حاضر...مادها...هخامنشیان ...امویان...ساسانیان...سال تاسیس ...سال انقراض...اشکانیان...
08/12/2018

زندگی حکایت قدیمی کوهستان است

زندگی حکایت قدیمی کوهستان است که هر چه را صدا کنیم همان را می شنویم پس به نیکی صدا کنیم تا نیک بشنویم
12/11/2018

حکایت_ازعالمی سوال شد: خوشبخت کیست؟

ازعالمی سؤال شد: خـوشبخت کیست؟ گفت: کسی که وقتی نفس‌هایش متوقف‌شد، حسناتش ادامه داشته باشد • پس سعی در انجام اعمالی داشته باشیم که بعدازمرگ ه
16/09/2018

داستان آموزنده_از بهلول پرسیدند…

از بهلول پرسیدند: در قبرستان چه میکنی؟ گفت: باجمعی نشسته ام که آزار نميرسانن
18/08/2018

پندهای زندگی_نصیحت دکتر علی شریعتی

دکتر علی شریعتی بچه که بودم به مادرم گفتم،کمکم کن تا از درخت بالا بروم، گفت: از جایی که دیگری قرارت داده است پایین نمی آیی بلکه می افتی!
15/08/2018

سخن چینی و چند حکایت درباره آن

سخن چینی و چند حکایت در باره آن :شخصی نزد خالد بن ولید رضی الله عنه رفت وگفت :فلان کس از تو بد گویی کرد ،گفت : دفتر اعمال خودش است هر گونه که
28/07/2018

داستان_حماقت نوع بشر انتها ندارد، از(سینوهه)

"سینوهه" شبی را به مستی کنار نیل به خواب می رود و صبح روز بعد یکی از برده های مصر که گوش ها و بینی اش به نشانه بردگی بریده بودند را بالای سر خ
23/07/2018

داستان حکیمانه_ نصیحت پدرانه

ﭘﺪﺭﯼ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮﮒ به فرزندش گفت : ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﻪ ﻭﺻﯿﺖ ﺩﺍﺭﻡ. امیدوارم ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﻭﺻﯿﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯽ! 1) ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻔﺮﻭﺷﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺳﺘﯽ
13/07/2018

داستان کوتاه_برگه ای که روی آن نوشته شده مبلغ 20هزار تومان را گم کرده ام

ﺑﺮﮔﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ : ﻣﺒﻠﻎ 20 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ […]