تک بیت های زیبا

05/01/2019

کوتاه ترین داستان غم انگیز

کوتاه ترین داستان یک بیت شعر سعدی است((شخصی همه شب بر سر بیمار گریست                                           چون صبح شد او بمُرد و بیمار بِزیست)) شعر سعدی...بیت های زیبا از سعدی
08/12/2018

زندگی حکایت قدیمی کوهستان است

زندگی حکایت قدیمی کوهستان است که هر چه را صدا کنیم همان را می شنویم پس به نیکی صدا کنیم تا نیک بشنویم
26/05/2018

فقر ملت_در تضادند غم من و پریشانی تو

در تضادند غم من و پریشانی تو                                   سفره فقر من و سفره مهمانی تو
26/02/2018

پروفایل هدیه_عکس نوشته

جهانی راز دارم مانده در دل
19/02/2018
سعدی

تک بیت زیبا از سعدی

تک بیت زیبا از سعدی
17/02/2018

شاعران بزرگ ایرانی که در وصف حضرت عمر (رضی الله عنه) شعر سروده اند

شاعران بزرگ ایرانی که در وصف حضرت عمر (رضی الله عنه) شعر سروده اند