تک بیت های زیبا

05/01/2019

کوتاه ترین داستان غم انگیز

کوتاه ترین داستان یک بیت شعر سعدی است((شخصی همه شب بر سر بیمار گریست                                           چون صبح شد او بمُرد و بیمار بِزیست)) شعر سعدی...بیت های زیبا از سعدی
08/12/2018

زندگی حکایت قدیمی کوهستان است

زندگی حکایت قدیمی کوهستان است که هر چه را صدا کنیم همان را می شنویم پس به نیکی صدا کنیم تا نیک بشنویم
26/05/2018

فقر ملت_در تضادند غم من و پریشانی تو

در تضادند غم من و پریشانی تو                                   سفره فقر من و سفره مهمانی تو
26/02/2018

پروفایل هدیه_عکس نوشته

جهانی راز دارم مانده در دل
19/02/2018
سعدی

تک بیت زیبا از سعدی

تک بیت زیبا از سعدی
17/02/2018

شاعران بزرگ ایرانی که در وصف حضرت عمر (رضی الله عنه) شعر سروده اند

شاعران بزرگ ایرانی که در وصف حضرت عمر (رضی الله عنه) شعر سروده اند
CLOSE
CLOSE