آیه گرافی _ ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم.

پروفایل هدیه_تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز؟…
09/07/2018
پروفایل هدیه_ هرگه که دِل به عشق دهی خوش دَمی بود.
10/07/2018

إنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم.

                                       

                                                    🌸الصافات۱۳۱🌸

بازدیدها: 83

دیدگاهتان را بنویسید